Afbeelding

pastorale eenheid

 

De ‘Pastorale Eenheid’ als netwerk van parochiekernen en geloofskernen

Als Parochiefederatie spraken we over onze 9 parochies, bestaande uit 11 plaatselijke gemeenschappen.

De nieuwe Pastorale Eenheid zal als netwerk bestaan uit deze 11 plaatselijke gemeenschappen, maar uitgebreid met de verschillende geloofskernen zoals de scholen, zorgcentra, kloosters, k-verenigingen en zoveel andere groepen die vanuit de christelijke inspiratie vorm geven aan gelovig samenleven. De pastorale zorg, de netwerking en het beleid die daaraan verbonden zijn, liggen in handen van het ‘Team’ van de Pastorale Eenheid.

De nieuwe ‘zondagskerk’

De richtlijnen vertellen ons dat binnen iedere Pastorale Eenheid er bijgevolg ook één kerk als de nieuwe zondagskerk zal fungeren. In deze kerk zal er wekelijks op zondag een eucharistieviering worden aangeboden.

Maar omdat onze nieuwe Pastorale Eenheid zich uitstrekt over groot Brecht en groot Wuustwezel, hebben wij voor twee zondagskerken gekozen.

Daarbij viel onze keuze, na overleg met alle parochies, op de kerk van Wuustwezel-Sterbos en de kerk van Overbroek, onze huidige ‘Projectkerken’. Uiteraard blijven ook de kerken in iedere parochiekern open voor het samen beleven van vreugde en verdriet.

Vanaf 2015 zullen we dan ook – naast onze ‘Projectvieringen’ – iedere zaterdag een eucharistie aanbieden te Wuustwezel-Sterbos en iedere zondag te Overbroek.

In de overige kerken, de zogenaamde plaatselijke parochiekernen, zal er – naargelang de beschikbaarheid van priester-pastors – gevierd worden ofwel in woord- en communiedienst ofwel in een eucharistieviering.

Het nieuwe beleid

Het nieuwe beleidsorgaan, het ‘Team’ van de Pastorale Eenheid – dat het huidige Federatieteam zal vervangen – zal bestaan uit zes personen die de verantwoordelijkheid zullen dragen voor de verkondiging, de liturgie, de financiën, de diaconie, de communicatie en een coördinator, ‘bruggenbouwer’, draagt samen met deze mensen de zorg voor het geheel.

De nieuwe werkgroepen

De vijf sectorverantwoordelijken kunnen rekenen op hun werkgroep.

Er werden al enkele nieuwe werkgroepen op het niveau van verkondiging en communicatie boven de doopvont gehouden.

nieuwsbrief

nieuwsbrief1

Welkom!

F0136e52Welkom…

… op de website van onze parochie!
Hopelijk vind je de informatie die je zoekt via 1 van de toetsen bovenaan.
Anders… of voor suggesties… : mail naar de auteur.